ב"ה

התוועדות ש"פ מקץ, ד' טבת, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ ויגש, י"א טבת, ה'תשפ"א