ב"ה

התוועדות ש"פ ויגש, ד' טבת, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ח טבת, ה'תשפ"א