ב"ה

התוועדות חמשה עשר בשבט, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ז שבט, ה'תשפ"א