ב"ה

התוועדות וא"ו תשרי, ה'תשל"ד

יוצא לאור ליום ההילולא כ"ב שבט וש"פ יתרו מבה"ח אדר, ה'תשפ"א