ב"ה

מאמר ד"ה ואלה המשפטים, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ משפטים, בדר"ח אדר, ה'תשפ"א