ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ תשא, שושן פורים, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ תצוה, שושן פורים, ה'תשפ"א