ב"ה

מאמר ד"ה זאת חוקת התורה, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ תשא, פ' פרה, כ"ב אדר, ה'תשפ"א