ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ תשא, שושן פורים, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ תשא, כ"ב אדר, ה'תשפ"א