ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ אמור, י"ט אייר, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ אמור, י"ט אייר, ה'תשפ"א