ב"ה

מאמר ד"ה נשא את ראש גו', ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ נשא, י"א סיון, ה'תשפ"א