ב"ה

מאמר ד"ה שלח לך גו', ה'תשל"ד

יוצא לאור ש"פ שלח, כ"ה סיון, מבה"ח תמוז, ה'תשפ"א