ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ דברים, שבת חזון, ערב ת"ב, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ ואתחנן, שבת נחמו, חמשה עשר באב, ה'תשפ"א