ב"ה

מאמר ד"ה כי מראש צורים אראנו, ה'תשל"ד

יוצא לאור לש"פ בלק, ט"ז תמוז, ה'תשפ"א