ב"ה

מאמר ד"ה השמים כסאי, ה'תשכ"ח

יוצא לאור לש"פ ראה, מבה"ח וער"ח אלול, ה'תשפ"א