ב"ה

מאמר ד"ה היום הזה ה"א מצוך גו', ה'תשכ"ח

יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"ף אלול, ה'תשפ"א