ב"ה

תשפ''ב

יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ שופטים, ז' אלול, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ראה אדר"ח אלול, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ עקב, כ"ג מנחם-אב, מבה"ח אלול, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז מנחם-אב, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ דברים, ט' באב (ת"ב נדחה), ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ מטות-מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לחג השבועות, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ בחוקותי כ"ז אייר, מבה"ח סיון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ בהר, כ"ף אייר, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ אמור, י"ג אייר, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ קדושים, וא"ו אייר, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לימים אחרונים דחג הפסח, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הפסח, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ מצורע, שבת הגדול, ח' ניסן, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ תזריע, פ' החודש, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ שמיני, פרשת פרה, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ צו, ט"ז אדר-שני, ה'תשפ"ב
יו"ל לש"פ ויקרא, פ' זכור, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויקרא, פ' זכור, ה'תשפ"ב
יוצא לאור - בקשר עם המצב בעולם - תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ פקודי, ב' אדר שני, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויקהל, פרשת שקלים ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר-שני, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויקהל, מבה"ח אדר-שני, ה'תשפ"ב
יוצא לאור בהוצאה מיוחדת לפורים קטן תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ תשא ח"י אדר ראשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ תצוה, י"א אדר ראשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ תרומה, ד' אדר ראשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ משפטים, כ"ז שבט, מבה"ח אד"ר, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשפ"ב
יוצא לאור בקשר עם יום הבהיר י"א ניסן ה'תשפ"ב - מאה ועשרים שנה
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לקראת יו"ד שבט ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויגש, ז' טבת, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ מקץ, אדר"ח טבת, שבת חנוכה, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וירא, י"ז מרחשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ לך לך, יו"ד מרחשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ נח, ג' מרחשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ב תשרי, ה'תשפ"ב
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וילך, ה' תשרי, שבת שובה, ה'תשפ"ב