ב"ה

תשפ''ב

יוצא לאור לש"פ וירא, י"ז מרחשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ לך לך, יו"ד מרחשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ נח, ג' מרחשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ב תשרי, ה'תשפ"ב
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וילך, ה' תשרי, שבת שובה, ה'תשפ"ב