ב"ה

תשפ''ב

יוצא לאור לש"פ משפטים, כ"ז שבט, מבה"ח אד"ר, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשפ"ב
יוצא לאור בקשר עם יום הבהיר י"א ניסן ה'תשפ"ב - מאה ועשרים שנה
יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לקראת יו"ד שבט ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויגש, ז' טבת, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ מקץ, אדר"ח טבת, שבת חנוכה, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וירא, י"ז מרחשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ לך לך, יו"ד מרחשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ נח, ג' מרחשון, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לשבת חול המועד סוכות, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לימים ראשונים דחג הסוכות, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ האזינו, י"ב תשרי, ה'תשפ"ב
יוצא לאור ליום הכיפורים, ה'תשפ"ב
יוצא לאור לש"פ וילך, ה' תשרי, שבת שובה, ה'תשפ"ב