ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות פורים, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ פקודי, ב' אדר שני, ה'תשפ"ב