ב"ה

משיחת ש"פ משפטים, פרשת שקלים, ה'תשמ"ה

יוצא לאור לש"פ ויקהל, פרשת שקלים ה'תשפ"ב