ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות פורים, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ תשא ח"י אדר ראשון, ה'תשפ"ב