ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ תרומה, ד' אדר ראשון, ה'תשפ"ב