ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשפ"ב