ב"ה

חלק שני מהתוועדות מוצאי זאת חנוכה, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשפ"ב