ב"ה

חלק שלישי מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשפ"ב