ב"ה

חלק מהתוועדות כ"ף מרחשון, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ב