ב"ה

מאמר ד"ה בראשית ברא, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה