ב"ה

התוועדות ליל שמחת תורה, ה'תשל"ה

יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב