ב"ה

מאמר ד"ה להבין ענין שמחת תורה, ה'תשל"ה

יוצא לאור לשמיני עצרת ושמחת תורה, ה'תשפ"ב