ב"ה

חלק מהתוועדות ש"פ וילך, ה' תשרי, שבת שובה, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ וילך, ה' תשרי, שבת שובה, ה'תשפ"ב