ב"ה

מאמר ד"ה אתם נצבים, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשפ"ב