ב"ה

מאמרי ד"ה אתם נצבים וד"ה שוש אשיש, ה'תשמ"ב

יוצא לאור לש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשפ"ב