ב"ה

חלק שני מהתוועדות כ"ף מנחם-אב ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ ראה אדר"ח אלול, ה'תשפ"ב