ב"ה

חלק רביעי מהתוועדות י"ג תמוז, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשפ"ב