ב"ה

ביאור בפרש"י ד"ה ונשקפה על פני הישימון

יוצא לאור לש"פ קרח, יום ההילולא ג' תמוז, ה'תשפ"ב