ב"ה

משיחת ש"פ נשא, י"ד סיון, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשפ"ב