ב"ה

התוועדות ליל ערב חג השבועות, ה'תשל"ה

יוצא לאור לחג השבועות, ה'תשפ"ב