ב"ה

שיחת יום א' פ' בהר-בחוקותי, ט"ז אייר, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ בחוקותי כ"ז אייר, מבה"ח סיון, ה'תשפ"ב