ב"ה

חלק שני מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ אחרי, מבה"ח וער"ח אייר, ה'תשפ"ב