ב"ה

מאמר ד"ה וידבר גו' זאת חוקת, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ שמיני, פרשת פרה, ה'תשפ"ב