ב"ה

מאמר ד"ה זכור, ה'תשל"ו

יו"ל לש"פ ויקרא, פ' זכור, ה'תשפ"ב