ב"ה

מאמר ד"ה כי תשא, ה'תשל"ו

יוצא לאור לש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר-שני, ה'תשפ"ב