ב"ה

חלק שני מהתוועדות פורים, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ ויקהל, מבה"ח אדר-שני, ה'תשפ"ב