ב"ה

חלק שני מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ משפטים, כ"ז שבט, מבה"ח אד"ר, ה'תשפ"ב