ב"ה

מאמר ד"ה וכל העם רואים את הקולות, ה'תשד"מ

יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשפ"ב