ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות יו"ד שבט, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשפ"ב