ב"ה

מאמר שיר המעלות גו' אני שלום, ה'תש"מ

יוצא לאור בקשר עם יום הבהיר י"א ניסן ה'תשפ"ב - מאה ועשרים שנה