ב"ה

חלק שני מהתוועדות ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ בא, וא"ו שבט, ה'תשפ"ב