ב"ה

חלק ראשון מהתוועדות ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשפ"ב