ב"ה

חלק רביעי מהתוועדות י"ט כסלו, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ וישב, כ"ג כסלו, ה'תשפ"ב