ב"ה

ר"ד בעת ניחום אבלים, כ"א סיון, ה'תשי"ח

יוצא לאור לש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשפ"ב