ב"ה

חלק מהתוועדות ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה

יוצא לאור לש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשל"ה